Els Treballs de Recerca de l’Institut

Els Treballs de Recerca (TdeR) són les primeres investigacions dels alumnes de batxillerat. Aquesta investigació es realitza durant el segon curs del cicle, o durant el tercer trimestre del primer curs. Equival a dos crèdits del currículum (70 hores) i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.

Al llarg de la realització del TdeR, cada alumne/a comptarà amb un professor/a-tutor/a que l’orientarà i en farà el seguiment amb un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació, sobre un tema escollit i acotat.

Des del 2008, l’Institut Joan Puig i Ferreter comptem amb un repositori de TdR(s) realitzats pels diferents alumnes que han cursat el batxillerat al centre. Pots consultar-los en aquest enllaç, o bé a les còpies en paper que hi ha a la biblioteca.

TdR-Logo-llarg-650