20ns premis literaris de Sant Jordi

Com cada any l’Insitut Joan Puig i Ferreter convoca els premis literaris de Sant Jordi, en les modalitats de poesia, narrativa i còmic.

Us deixem aquí les bases. Animeu-vos a participar-hi, hi ha premis molt sucosos!

 • Els textos han de ser originals i en llengua catalana, castellana, anglesa o alemanya.
 •  Hi poden participar tots els alumnes del centre.
 • La temàtica dels treballs és lliure.
 • L’extensió màxima del treballs ha de ser de dos fulls d’entre trenta-cinc i quaranta línies per pàgina.
 •  Els textos es presentaran mecanografiats a doble espai, per triplicat i dins d’un sobre tancat.
 •  El còmic es presentarà en fulls de bloc de dibuix A4, en color o blanc i negre i amb qualsevol tècnica, en un sobre tancat.
 •  A la part frontal del sobre que contingui els treballs, caldrà que hi consti el títol, un pseudònim, el grup a què pertany l’alumne i la llengua emprada. Així mateix, se n’enviarà una còpia amb el psudònim a l’adreça electrònica: biblioteca@institutjoanpuigiferreter.cat
 •  Dins el sobre esmentat n’hi haurà un altre de més petit tancat (plica) amb un full amb el nom i cognoms de l’autor. A la part frontal de la plica hi figurarà també el títol, el pseudònim i el grup de l’alumne.
 • S’atorgarà un premi per nivell i llengua, i els accèssits que el jurat cregui oportuns.
 •  El jurat estarà format per membres del professorat de diverses àrees.
 •  La data límit de lliurament dels treballs serà dilluns, 27 de març del 2017. No s’acceptarà cap mena de justificació per tal de presentar-lo posteriorment.
 • Els treballs es dipositaran a la consergeria del centre.
 • Divendres 21 d’abril es lliuraran els premis.

Es rebutjaran els treballs que no s’adeqüin a les normes de presentació i a les bases d’aquest certamen. Els premis poden quedar deserts.

Sin título
DIBUIX PORTADA: Romina Montaño (3r B)