Biblioteca activa

Perquè la biblioteca tingui vida, li cal activitat. La nostra obre per a tothom i cada dia.   Són força els alumnes que a l’hora del pati la visiten bé sigui per acabar deures, consultar l’ordinador, fullejar  el Cavall Fort, agafar un llibre en préstec o, simplement, per llegir tranquils i en silenci.

Aquells que hi veniu sovint, aquest curs,  hi haureu  trobat una cara nova. És el Guillem Puig, un jove historiador, exalumne de l’institut i amb moltes inquietuds. Agraïm  l’esforç de l’APMA que, atenta a les propostes del Centre, entén que la biblioteca va més enllà d’un simple magatzem de llibres.  Aquesta és la manera més idònia per donar  continuïtat a un projecte propi en què la biblioteca vol ser un més dels eixos vertebradors del  nostre institut.

ímatge